نشریۀ حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین وابسته به گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه: فارسی با خلاصۀ انگلیسی

داوری: دو سر ناشناس

دسترسی آزاد به مقالات (Open Access)

پیرو قوانین کمیتۀ اخلاق در نشر (COPE)

مقالات دارای شناسۀ اختصاصی DOI

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

5. مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت

صفحه 106-132

گلناز جلالی؛ فتح الله رحیمی؛ فاطمه قناد


ابر واژگان