نشریۀ حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین و ابسته به گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه: فارسی با خلاصۀ انگلیسی

داوری: دو سر ناشناس

دسترسی آزاد به مقالات (Open Access)

پیرو قوانین کمیتۀ اخلاق در نشر (COPE)

مقالات دارای شناسۀ اختصاصی DOI

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-322 

2. قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی

صفحه 23-49

کیومرث حیدری؛ مهدی هفتانی؛ بهراد صغیری


8. تکالیف متعهدله در قرارداد

صفحه 195-220

محمد کاظم مهتاب پور؛ افروز صمدی


ابر واژگان