نویسنده = فاطمه قناد
تعداد مقالات: 2
1. مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 106-132

گلناز جلالی؛ فتح الله رحیمی؛ فاطمه قناد


2. مفهوم و اهمیت داده‎ های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 297-322

فاطمه قناد؛ امیره علیقلی