نویسنده = قناد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و اهمیت داده‎ های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 297-322

فاطمه قناد؛ امیره علیقلی