نویسنده = صمدی، افروز
تعداد مقالات: 1
1. تکالیف متعهدله در قرارداد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-220

محمد کاظم مهتاب پور؛ افروز صمدی