نویسنده = شریفیان، سحر
تعداد مقالات: 1
1. موقعیت رمز ارزهای دیجیتال در نظام ملّی و بین المللــی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

فتح الله رحیمی؛ سحر شریفیان