نویسنده = صغیری، بهراد
تعداد مقالات: 1
1. قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-49

کیومرث حیدری؛ مهدی هفتانی؛ بهراد صغیری