نویسنده = جعفری ندوشن، شهاب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 257-275

شهاب جعفری ندوشن؛ لادن زرین