نویسنده = اصغریان، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. قراردادهای فوتبال از منظر مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-193

مجتبی اصغریان؛ محمد جواد سربها