کلیدواژه‌ها = مطالبات
تعداد مقالات: 1
1. روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 151-178

مهدی رشوند؛ سید علی اکبر طبایی عقدا؛ سعید حقیقی