کلیدواژه‌ها = رضایت
تعداد مقالات: 1
1. تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-80

سید محمد آذین