کلیدواژه‌ها = سرمایه گذارخارجی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-56

جواد حسین زاده؛ امین رستم زاده