تعداد مقالات: 12
1. موقعیت رمز ارزهای دیجیتال در نظام ملّی و بین المللــی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

فتح الله رحیمی؛ سحر شریفیان


2. قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-49

کیومرث حیدری؛ مهدی هفتانی؛ بهراد صغیری


3. ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-74

نیما سکوتی؛ جواد حسین زاده


5. تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-134

مجید نجارزاده هنجنی


7. قراردادهای فوتبال از منظر مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-193

مجتبی اصغریان؛ محمد جواد سربها


8. تکالیف متعهدله در قرارداد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-220

محمد کاظم مهتاب پور؛ افروز صمدی


9. امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 221-255

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی


10. بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 257-275

شهاب جعفری ندوشن؛ لادن زرین


11. بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 277-295

نیما نصراللهی شهری؛ فاطمه جعفری نطنزی


12. مفهوم و اهمیت داده‎ های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 297-322

فاطمه قناد؛ امیره علیقلی