تعداد مقالات: 24
1. موقعیت رمز ارزهای دیجیتال در نظام ملّی و بین المللــی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

فتح الله رحیمی؛ سحر شریفیان


2. قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-49

کیومرث حیدری؛ مهدی هفتانی؛ بهراد صغیری


3. ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-74

نیما سکوتی؛ جواد حسین زاده


5. رهیافت‌هایی از نظریۀ دشوار شدن اجرای قرارداد در نظام‌های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-28

رضا باستانی نامقی؛ محمدباقر پارساپور


6. تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-56

جواد حسین زاده؛ امین رستم زاده


7. تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-80

سید محمد آذین


8. شرط پذیرش مسئولیت یا جبران خسارت (INDEMNITY)، با تأکید بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 81-105

سید نصرالله ابراهیمی؛ سمیرا غلامدخت


9. تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-134

مجید نجارزاده هنجنی


10. مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 106-132

گلناز جلالی؛ فتح الله رحیمی؛ فاطمه قناد


13. روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 151-178

مهدی رشوند؛ سید علی اکبر طبایی عقدا؛ سعید حقیقی


14. قراردادهای فوتبال از منظر مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-193

مجتبی اصغریان؛ محمد جواد سربها


16. تکالیف متعهدله در قرارداد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-220

محمد کاظم مهتاب پور؛ افروز صمدی


17. فنّاوری‏‌های نوین، چالش‌‏ها، مخاطرات و فرصت‌‏های زیست‌محیطی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 203-226

مجتبی انصاریان


18. امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 221-255

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی


20. بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 257-275

شهاب جعفری ندوشن؛ لادن زرین


21. قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌‏المللی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 257-284

سیمین واحدی؛ شهاب دالوندی


22. بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 277-295

نیما نصراللهی شهری؛ فاطمه جعفری نطنزی


23. حل‌وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره‌برداری از نماد اعتماد الکترونیکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 285-299

رسول ملکوتی؛ طلعت حلاج


24. مفهوم و اهمیت داده‎ های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 297-322

فاطمه قناد؛ امیره علیقلی