موقعیت رمز ارزهای دیجیتال در نظام ملّی و بین المللــی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه دارایی جدیدی تحت عنوان رمز ارزهای دیجیتال وارد عرصه اقتصادی و مالی کشورها شده است ؛ که توانسته واکنش دولت ها را در این زمینه برانگیزد. واکنش بیشتر دولت ها نسبت به این ارزهای بی پشتوانه ، که توسط هیچ مرجعی نظارت نمی شوند ، غالباً مثبت بوده و با تلقّی این رمز ارزها به عنوان یکی از عوامل تکمیلی نظام اقتصادی، در صدد توسعه این عرصه و وضع قوانین اصولی راجع به این موضوع بر آمده اند. البته برخی دیگر از کشورها ، واکنش منفی نسبت به این ارزها داشته اند و برخی دیگر ، نظیر جمهوری اسلامی ایران ، در مقابل این موضوع  واکنش های متفاوتی پیش گرفته اند. آنچه مسلم است این که تاکنون هیچ کشوری رمز ارزها را به عنوان «پول» رسمی اعلام ننموده است و از این ارزها بیشتر به عنوان ابزار مبادلاتی و کالاهایی خاص استفاده می شود. به هرحال با وجود رویکرد منفی برخی دولت ها نسبت به این موضوع، سازمان ها و مجامع بین المللی تمایل خود را نسبت به پذیرش این ارزها ابراز نموده اند و در صدد توسعه پرداخت های خود بدین طریق می باشند. انتظار می رود تا در آینده ، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولت های مخالف غلبه نماید و در نهایت به جریان طبیعی بین المللی خود و به دور از هرگونه تسلط حاکمیتی  بازگردند.

کلیدواژه‌ها


اخوان، پیمان (۱۳۹۶). ارزهای دیجیتال: بیت‌کوین، بلاک‌چین و مفاهیم پایه. انتشارات آتی‏نگر.
عبدی‌پور، ابراهیم (1389). «تحلیل ماهیت حقوقی پول الکترونیکی». فصلنامۀ حقوق، دورۀ 7، شمارۀ 16، ص 53-83.
فرانکو، پدرو (1395). مفاهیم بیت کوین؛ رمزنگاری، مهندسی و اقتصاد. ترجمۀ حسن مرتضی‏زاده. کتاب مهربان نشر، چاپ اول.
قانون تجارت الکترونیک ایران، مصوب 1382
میرزاخانی، رضا (1396). «بیت‌کوین و ماهیت مالی- فقهی پول مجازی». انتشارات مرکز  توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.
میرزاوند، فضل‌الله (1382). «اهمیت قانونگذاری در مبارزه با پول‏شویی». فصلنامۀ مجلس و راهبرد، سال دهم، شمارۀ 37، ص 253-266.
خبرگزاری مهر (1398). کشف 30 میلیاردی دستگاه‏های بیت‏کوین قاچاق. http://www.mehrnews.com/news/4763490، دسترسی در 02/07/2020.
خبرگزاری مهر (1398). ضبط و مصادرۀ 250 دستگاه استخراج‏گر بیت‌کوین در گلستان. http://www.mehrnews.com//news/256783، دسترسی در 02/07/2020.
 Carstens, A. (2019). The Future of money and payments. Speech held in Dublin. available. at :
Chohan, U. W. (2017). Assessing the differences in bitcoin & other cryptocurrency legality across national jurisdictions. Available at SSRN 3042248.
European Central Bank (ECB). )2012(. Virtual currency schemes. Frankfurt: European Central Bank.
Fajri, A., & Yamin, M. (2019). “Digital Currency like Bitcoin within the International Monetary System Field”. Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal), 10(20), 57-68.
Ganne, E. (2018). Can Blockchain revolutionize international trade? Geneva: World Trade Organization.
Narayanan, A., Bonneau, J., Felton, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Crypto currency technologies. Prinston University Press.
Yermack, D. (2013). “Is Bitcoin a real currency? An economic Appraisal”. Cambridgr, Ma: National Bureau of Economic Research.  
Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a new economy. " O'Reilly Media, Inc.".
Nakamoto, S., & Bitcoin, A. (2008). “A peer-to-peer electronic cash system”. Bitcoin. –URL: https://bitcoin. org/bitcoin. pdf. (last visited: 2020-07-02)
“Total number of bitcoins in existence”, Bitcoin Block Explorer. available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen. pdf (last visited: 2020-07-04)
Nikjilesh, D. (2019, Oct 23). What to expect When Facebook’s Zuckerberg Defends Libra on Capitol Hill , https://www.coindesk.cm//What-to-expect-When-Facebook’s-ZZuckerberg-Defends-Libra-on-Capitol-Hill (last visited: 2020-07-04)
McKee, J. (2013). “Redefing vitual currenvy”. yankeegroup.com
Rubenfeld, S. (2014). Canada Enacts Bitcoin Regulations. The Wall Street Journal, June 23.