درباره نشریه

دوفصلنامۀ «حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین» نشریه‌ای است که گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه پیشرو در کارآفرینی، منتشر می‌کند.

این نشریه، با تمرکز بر موضوعات زیربنایی و مهم حقوق قراردادها و حقوق فناوری‌های نوین، در صدد توسعه و تعمیق موضوعات مرتبط با این حوزه برای دانشجویان و متخصصان حقوقی و پژوهشگران است. همچنین، این نشریه در پاسخ به نیاز کشور و لزوم پژوهش در موضوعات حقوقی نو نظیر حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق نفت و گاز، حقوق بورس، حقوق پزشکی و نظایر آن و با هدف انتشار مقالات با کیفیت در این موضوعات راه‌اندازی شده است.

به منظور دسترسی آسان پژوهشگران و تسهیل شناسایی و جست‌وجوی آخرین یافته‌های پژوهشی مقالات این نشریه دارای شناسۀ اختصاصی (DOI) و با دسترسی آزاد است.

این نشریه، با رعایت تمامی ضوابط آیین‌نامۀ انتشار نشریات علمی کشور، با داوری بسته (دو سر ناشناس) و به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود

دوفصلنامۀ «حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین» از تمامی استادان، پژوهشگران و اندیشمندان دعوت می‌کند تا با ارسال مقالات خود، نشریه را در تداوم این مسیر یاری کنند